Dobrodošli

EcoForest“– Asocijacija inženjera šumarstva, osnovana na inicijativu grupe entuzijasta iz šumarske nauke i struke.Želimo vam prijatnu dobrodošlicucu na našu internet prezentaciju.

Asocijacija je članica LDN radne grupe za zemljište u BiH

 

Info

Asocijacija inženjera šumarstva, osnovana na inicijativu grupe entuzijasta iz šumarske nauke i struke.

Asocijacija

„EcoForest“– Asocijacija inženjera šumarstva je osnovana 08.09.2015 godine u Banja Luci.

Generalni cilj

Generalni cilj „EcoForest“– Asocijacije inženjera šumarstva je ujedinjenje svih raspoloživih kapaciteta, mogućnosti i sposobnosti ljudskih resursa da se obezbede opštekorisne funkcije šuma, sa naglaskom na princip kontinuiteta proizvodnje i princip trajnosti, te da se kao takvi približe širokoj društvenoj zajednici i predstave na pravi način.

Primarni ciljevi

Zaštita i očuvanje šuma i ostalih prirodnih resursa; podizanje svijesti građana o značaju šuma, ekologije i održivog korištenja prirodnih resursa; edukacija stručnjaka iz oblasti šumarstva, ekologije i zaštite životne sredine; zaštita i očuvanje biljnih i životinjskih vrsta, zemljišta i vodnih resursa; rekultivacija i sanacija degradiranih šuma i šumskih zemljišta; unapređenje održivog korištenja šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda; briga o razvoju ljudskih resursa u šumarstvu; briga o ravnopravnosti žena u šumarstvu; uvođenje sistematskog i kontinuiranog monitoringa stanja šuma; promocija značaja korištenja šumske biomase i drugih obnovljivih izvora energije; promocija ruralnog razvoja i unapređenje ekoturizma; ekološka etika u šumarstvu.

Pristupnica

Klikom na PRISTUPNICA možete skinuti formu za pristupanje i učlanjenje u asocijaciju.

GALERIJA

U galerijama ispod možete pogledati sve radove naše asocijacije, ili određene radove putem ponuđenih filtera

Galerija 1

„EcoForest“- (21.03.2016.)

Galerija 2

Eko-čas (21.03.2016.)

Galerija 3

Potpisivanje Sporazuma (28.12.2015.)

Galerija 4

Radionica ,,Mogućnosti (26.04.2016.)

Galerija 5

Radionica Mrkonjić Grad (08.06.2016.)

Galerija 6

Radionica Ribnik (06.06.2016.)

Galerija 7

Radionica Drinić (03.06.2016.)

Galerija 8

U prostorijama Šumarskog fakulteta (18.11.2016.)

o nama

Eco Forest

„EcoForest“– Asocijacija inženjera šumarstva je osnovana na inicijativu grupe entuzijasta iz šumarske nauke i struke. Sama ideja o osnivanju je proistekla iz neformalnih susreta više mladih ljudi koji su svojom profesijom, ali i ličnim interesovanjem i izborom, okrenuti prema šumi, šumarstvu i prirodi uopšte. Zajednički zaključak je bio da je neophodno formalno-pravno okupiti članove koji će napraviti novi ugao gledanja i proširiti okvire u kojim sa danas posmatra šuma, šumarstvo i priroda.Osnivačka skupština Asocijacije inženjera šumarstva je održana 08.09.2015 godine u Banja Luci, na kojoj su definisani i usvojeni svi statutarni dokumenti neophodni, i zakonom propisani, za normalan rad.Kao generalni cilj je istaknuto ujedinjenje svih raspoloživih kapaciteta, mogućnosti i sposobnosti ljudskih resursa da se obezbede opštekorisne funkcije šuma, sa naglaskom na princip kontinuiteta proizvodnje i princip trajnosti, te da se kao takvi približe širokoj društvenoj zajednici i predstave na pravi način.

Pored generalnog cilja asocijacija će ostvarivati pojedinačne ciljeve iz oblasti šumarstva, zaštite životne sredine, ruralnog razvoja i ekoturizma kao što su: zaštita i očuvanje šuma i ostalih prirodnih resursa; podizanje svijesti građana o značaju šuma, ekologije i održivog korištenja prirodnih resursa; edukacija stručnjaka iz oblasti šumarstva, ekologije i zaštite životne sredine; zaštita i očuvanje biljnih i životinjskih vrsta, zemljišta i vodnih resursa; rekultivacija i sanacija degradiranih šuma i šumskih zemljišta; unapređenje održivog korištenja šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda; briga o razvoju ljudskih resursa u šumarstvu; briga o ravnopravnosti žena u šumarstvu; uvođenje sistematskog i kontinuiranog monitoringa stanja šuma; promocija značaja korištenja šumske biomase i drugih obnovljivih izvora energije; promocija ruralnog razvoja i unapređenje ekoturizma; ekološka etika u šumarstvu.Na Osnivačkoj skupštini su izabrani Predsjednik skupštine, Predsjednik i Potpredsjednik , te članovi Upravnog odbora. Za Predsjednika skupštine je izabrana Tijana Čutura dipl. inž. šumarstva. Predsjednik Asocijacije inženjera šumarstva „EcoForest“ je Saša Drljača mr. šumarstva, a potpredsjednik dr Marijana Kapović Solomun, docent. Članovi Upravnog odbora su: dr Dane Marčeta, docent, dr Vojislav Dukić, docent i Stana Radović, spec.inž. šumarstva.

Formiranjem i funkcionisanjem Asocijacije želi se dati naučno – stručni doprinos razvoju šumarstva na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske i postići izvjesan oblik sinergije u ovoj oblasti kroz novi pristup i način rada. „EcoForest“ je nevladina i neprofitabilna organizacija otvorena za prijem svih članova koji prihvataju Statut, i pronalaze se u našim ciljevima. Takođe, imamo veliku dozu spremnosti da učestvujemo u dijalogu i saradnji sa svim relevantnim učesnicima u razvoju i promociji potencijala šuma i šumarstva Republike Srpske širokoj društvenoj zajednici, kojoj ovaj resurs izvorno i pripada.

Kontakt

upravni odbor

Informacije o članovima upravnog odbora Eco Forest asocijacije.

Stana Radović

spec.inž.šumarstva, Član upravnog odbora

dr Marijana Kapović Solomun

docent Potpredsjednik upravnog odbora

dr Vojislav Dukić

docent, Član upravnog odbora

dr Dane Marčeta

docent, Član upravnog odbora

Mr Saša Drljača

dipl.inž.šumarstva, Predsjednik upravnog odbora

Svjetlana Ćoralić

dipl.inž.šumarstva, Sekretar

Biografije članova asocijacije

Stana Radović , rođen 24.02.1976. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina. Diplomirala 2003. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Završila 2011. godine postdiplomski studij na Katedri organizacije i ekonomike drvne industrije Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema završnog rada: „Tržište drvne biomase u Bosni i Hercegovini“. Profesionalno zainteresovana za oblasti prerada drveta, trgovina drvetom i proizvodima od drveta. Ljubitelj prirode,planinarenja i putovanja.

- Marijana Kapović Solomun, rođena 02.08.1978. godine u Sokocu, Bosna i Hercegovina. Završila je srednju elektrotehničku školu. Šumarski fakultet u Banja Luci upisala 2001, a diplomirala 2006. godine. Magistrirala je 2009. godine na Katedri za ekologiju na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Distrična smeđa zemljišta – svojstva, klasifikacija i šumsko-ekološki značaj u Republici Srpskoj“. Doktorirala 2013. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Šumska zemljišta planine Javor u Republici Srpskoj“. Tokom 2012. godine je kao stipendista U.S. Department of State United States of America, boravila na Univerzitetu u Missouri-ju, jedan semestar, gdje se usavršavala u oblasti erozije i konzervacije zemljišta. Imenovana je kao ekspert za zemljište ispred Bosne i Hercegovine pri UNCCD-u (United Nations Convention to Combat Desertification). Zaposlena je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, gdje obavlja dužnost šefa Katedre za silviekologiju. Oblast istraživanja su zemljišta, erozija i konzervacija zemljišta, ekologija, remedijacija i rekultivacija zemljišta. Hobi joj je putovanje, upoznavanje sa drugim kulturama. Udata i majka jednog djeteta.

Rođen 05.09.1976. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina. Zaposlen na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, katedra za uređivanje šuma. Uža naučna oblast: Planiranje gazdovanja šumama.

Dane (Mirka) Marčeta, rođen 18.02.1979. godine u Bosanskoj Krupi. Osnovnu školu završio u Sanskom Mostu, a Gimnaziju u Prijedoru. a Zvanje diplomirani inžinjer šumarstva stekao 2003. g. na Šumarskom fakultetu u Banja Luci, a zvanje master šumarstva stekao 2010 na Šumarskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.. Naslov master rada je bio: Istraživanje efekata rada u završnim (čistim) sečama kultura bora (Pinus silvestris l. i Pinus nigra Arnold). Doktorsku disertaciju pod nazivom Comparison of technologies of wood biomass utilization in beech stands odbranio 2015. godine na Biotehničkom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani. Od 01.01.2006. zaposlen na Šumarskom fakultetu u Banja Luci odnosno nakon integracije Univerziteta na Univerzitetu u Banja Luci. Trenutno je u zvanju docenta na Katedri za Korišćenje šumskih resursa.

Saša Drljača , rođen 08.10.1977. godine u Bihaću, Bosna i Hercegovina. Diplomirao 2004. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Završio 2015. godine postdiplomski studij na Katedri za integralnu zaštitu šuma Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Tema završnog rada: „Zdravstveno stanje kultura borova na području Istočne Hercegovine“. Zaposlen u Istraživačko-razvojnom i projektnom centru Banja Luka, JPŠ “Šume Republike Srpske“. Profesionalno zainteresovan za oblasti uređivanje šuma, integralna zaštita šuma i ekologija. Ljubitelj fotografisanja prirode i putovanja. Oženjen i otac dva dječaka.

Svjetlana (Stojana) Ćoralić, rođena 14.12.1986. godine u Banja Luci. Osnovnu školu završila u Kneževu, a srednju Elektrotehničku školu u Banja Luci. Zvanje diplomirani inženjer šumarstva stekla 2013. godine na Šumarskom fakultetu u Banja Luci. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Šumarskom fakultetu u Banja Luci, studijski program Šumarstvo (60 ECTS), usmjerenje Silviekologija i osnivanje šuma. Od 01.03.2015. godine zaposlena na Šumarskom fakultetu u Banja Luci kao asistent na Katedri za silviekologiju.

Vijesti i dešavanja

Blog sekcija Eco Forest-a u kojoj možete pročitati aktuelne vijesti i dešavanja vezana za našu asocijaciju.

,,EcoForest,,U prostorijama Šumarskog fakulteta univerziteta u Banja Luci...

U prostorijama Šumarskog fakulteta univerziteta u Banja Luci EcoForest - Asocijacija inženjera šumarstva je 18.11.2016.godine održala promociju Vodiča, koji je nastao kao rezultat projekta: "Transparentnost u oblasti šumarstva Republike Srpske". Ovaj projekat je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.Više slika u galeriji br. 8

,,EcoForest,, održala radionicu u Mrkonjić Gradu (08.06.2016.)

SU sklopu realizacije projekta:"Transparentnost u oblasti šumarstva Republike Srpske" Asocijacija inženjera šumarstva "EcoForest" je 08.06.2016. godine održala radionicu u skupštinskoj sali opštine Mrkonjić Grad. Cilj projekta je okupljanje zainteresovanih strana iz oblasti šumarstva i njihovo uključivanje u aktivan dijalog po pitanju transparentnosti u oblasti šumarstva, identifikaciju postojećih problema i zajedničko iznalaženje mogućih rješenja.

,,EcoForest,, održala radionicu u Ribniku (06.06.2016.)

U sklopu realizacije projekta:"Transparentnost u oblasti šumarstva Republike Srpske" Asocijacija inženjera šumarstva "EcoForest" je 06.06.2016. godine održala radionicu u skupštinskoj sali opštine Ribnik. Cilj projekta je okupljanje zainteresovanih strana iz oblasti šumarstva i njihovo uključivanje u aktivan dijalog po pitanju transparentnosti u oblasti šumarstva, identifikaciju postojećih problema i zajedničko iznalaženje mogućih rješenja.
Agencije za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad, predstavnici drvoprerađivača, predstavnici medija i lokalni šumovlasnici.

Održano predavanje na temu “Nedrvni proizvodi šuma,, (21.03.2016.)

U sklopu realizacije projekta:"Transparentnost u oblasti šumarstva Republike Srpske" Asocijacija inženjera šumarstva "EcoForest" je 03.06.2016.godine održala radionicu u skupštinskoj sali opštine Drinić-Petrovac. Cilj projekta je okupljanje zainteresovanih strana iz oblasti šumarstva i njihovo uključivanje u aktivan dijalog po pitanju transparentnosti u oblasti šumarstva, identifikaciju postojećih problema i zajedničko iznalaženje mogućih rješenja.

Strana 1 2

Pridružite nam se

Klikom na ikonicu ispod, dobićete fomu za pristupanje asocijaciji.Nakon ispunjavanja forme, molimo Vas da nam dostavite istu na e mail: asocijacijaecoforest@gmail.com

Kontakt info i forma:

Asocijacija inženjera šumarstva "EcoForest"
Stepe Stepanovića 75a (prostorije Šumarskog fakulteta) Google maps
78 000 Banja Luka
Republika Srpska/Bosna i Hercegovina
Mobilni 065/860-328

asocijacijaecoforest@gmail.com